Musiken direkt in i hjärtat

Musiken direkt in i hjärtat

 

Musiken har en stor betydelse för hela kroppen, speciellt för hjärtat, rent känslomässigt. För det kan räcka med en ton eller ett ackord för att en människa ska känna igen sig och känna den där underbara känslan i sitt hjärta som tar personen i fråga tillbaka till en speciell upplevelse som finns i hjärtat och kan utlösa behagliga rysningar, tårar av lycka eller sorg och känslan av att tid och rum försvinner.

Redan när ett barn ligger i sin mammas mage, blir fostret påverkat av plötsliga ljud och även från musik. Spelas det musik med ett högt tempo och starka ljud, rör sig barnet mer och pulsen ökar. Spelas det däremot lugnare och stillsammare musik, blir barnet lugnare och pulsen går ner.

Att musik kan smitta av sig och väcka olika känslor hos människor är välkänt. Om till exempel tempot låter glatt, smittar det av sig på lyssnaren som blir glad. Skulle det däremot spelas sorgsen musik, blir personen som lyssnar ledsen och dämpad.

Musiken framkallar minnen och då ibland omedvetna minnen som man inte vet ens att man har. Det kan vara musik som har spelats i samband med vissa händelser som har försvunnit ur minnet, men väcks till liv av vissa toner och ackord.

Musiken påverkar mer känslomässigt än vad man tror!